4. krok - Zkontrolujte pozici kobylky

Mnoho hráčů si myslí, že vzdálenost od ořechu (nultého pražce) k dvanáctému pražci a od dvanáctého pražce na kobylku má být stejná. To je ale omyl. Vzdálenost od dvanáctého pražce ke kobylce by měla kvůli dokonalému ladění být větší, zhruba o 2-3 mm. To znamená (na našich banjech), je-li vzdálenost od nultého pražce ke dvanáctému pražci 335 mm, pak dobrá poloha kobylky je 337-338mm, tedy blíže ke struníku. Pak Vám banjo bude ladit dobře po celém hmatníku a i při použití kapodastru. Polohu kobylky si pak ověříte brnknutím při vymáčknutí na dvanáctém pražci a porovnáním intonace s tónem flažoletu na dvanáctém pražci. Jestliže tón vymáčknutého pražce je vyšší než flažolet, kobylku musíte posunout blíž ke struníku. Když je tón vymáčknutého dvanáctého pražce nižší než flažolet, pak kobylku musíte posunout zpět, směrem ke krku. Pozor - stále mluvíme o posunu v délce 1-3mm.

 Kontrola pozice kobylky  Kontrola pozice kobylky

12.9.2018 • Jak seřídit banjo »