Kontrola krku

Zkontrolujte, zda tyče v bubnu a matice jsou dostatečně dotažené a krk sedí pevně. Pak zkontrolujte hmatník a jeho prohnutí. Měl by být trošku do luku, za tahem strun, aby Vám struny nedrnčely. Naše banja jsou dnes vybavena oboustranně nastavitelnou výztuhou v krku, kterou tento průhyb lehce nastavíte. Odmontujte krytku nad hlavou výztuhy. Uchopte krk dle zobrazení, nasaďte šroubovák s vnitřím šestihranem 1/4" - to je 6,35mm. Při otočení doleva, proti směru hodinových ručiček, se Vám krk prohne za tahem strun do luku. To je správně. Při otočení doprava se krk bude prohybat proti tahu strun, sníží se dohmat a při vymáčknutí strun uslyšíte drnčení. Otáčejte s citem, maximálně čtvrt otáčky. Když Vám to nepůjde velmi lehce, navštivte dílnu, my Vám rádi průhyb nastavíme.

 Kontrola krku  Kontrola krku

Kontrolu průhybu hmatníku provedete následovně. Banjo si položte bubnem na nárty nohou, abyste pohledem od hlavy krku dolů k bubnu mohli zkontrolovat prohnutí krku. Podívejte se od nultého pražce dolů po levé hraně (tam co není pátá struna). Průhyb můžete vidět porovnáním tenké struny D a hranou na hmatníku. Průhyb musí být za tahem strun. Je-li tomu naopak, struny buď na pražcích leží, nebo při vymáčknutí v různých polohách mohou o pražce drnčet.
Správný průhyb nastavíte tak, že přimáčknete třetí (prostřední) strunu na prvním a dvaadvacátém pražci. Pohledem mezi strunu a sedmý nebo osmý pražec musíte vidět mezeru zhruba 0.5-0.7mm. Jestliže je mezera větší, průhyb je velký a můžete mít problémy s laděním ve vyšších polohách, protože struny budete při vymáčknutí na pražce více vytahovat. Když průhyb bude menší, mohou Vám struny o pražce místy drnčet.

 Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku

Jestliže vše bude nastaveno tak jak má být, pak prázdné struny budou při naladění zhruba 4,5-4,8mm od hmatníku nad devatenáctým pražcem. Zkontlolujte to brnknutím na prostřední strunu a sjeďte hloubkoměrem posuvného měřítka dolů tak, že strunu lehce zatlumíte až přestane znít.

 Kontrola krku  Kontrola krku  Kontrola krku

12.9.2018 • Jak seřídit banjo »