Nový Průcha POT-METAL Stahovací Kruh a Top Tension stahovací kruh

Když jsem v roce 2014 lisoval na naší nové formě první kusy Prewar Specs. Reissue flangí, byl jsem po tom víc jak roce tvrdé práce na této formě spokojen, ale zároveň i unaven a vyčerpán . Když říkám vyčerpán, znamená to i finančně , protože finanční investice, kterou jsem musel do formy vložit, byla v porovnání s velikostí a produkcí naší firmy v oboru, opravdu obrovská.

Nějaký čas jsem mohl být i spokojen , zvláště pak i po odstranění nedostatků a zdokonalení při niklování. Niklování je velký problém , ale vylepšením postupů a technologie se nám podařilo kvalitu ustálit na velmi vysoké úrovni. Z mnoha rozhovorů a to i se zkušenými výrobci nástrojů moc dobře vím, že většina lidí si vůbec nedovede představit kolik úkonů, přípravných prací a vůbec to , kolikrát během procesu výroby, zvláště pak při niklování, mi flange projde rukama.


This is Jim Mills….of Jim Mills Banjo Inc…...and although I deal exclusively in Original Pre War Gibson Banjos and Parts……I have closely followed Jarda Prucha in all his endeavorers into creating the very best Pre WWII era replica banjo parts on the market…..and in my opinion there is none better in quality or workmanship.”


Moje procitnutí ale přišlo při další návštěvě Jima Millse, kdy jsme seděli u něj v jeho showroomu, hráli na prewar banja a klábosili nad vzorkem flange , který jsem mu ukazoval. On si velmi pozorně naší flange prohlížel, zkoumal a po slovech chvály mi povídá – „no a Jardo , už ses zamýšlel nad tím, kdy začneš vyrábět i pot metal tension hoops??“ Trochu se mi zatočila hlava,pak jsem si myslel, jestli jsem se nepřeslechl , ale nakonec , kdy mi tep klesl na normální úroveň , se debata rozvinula dál, kdy jsme si rozebírali důvody proč bychom se do nové formy měli pustit.

Ten hlavní důvod byl, že skoro všechny prewar banja , éry a s nástupem jednodílné zinkové flange byla i s pot metal – zinkovým stahovacím kroužkem. Jednak to byl určitě tah firmy Gibson výrobu zlevnit, zjednodušit, stejně jako výrobou jednodílné zinkové flange. Určitým faktorem mohlo být i to, že zinkový stahovací kruh je nepatrně lehčí než do té doby používaný kruh mosazný. Váha banja je dodnes stále probíraným tématem a každý hráč by byl určitě spokojen, kdyby banjo mohlo být třeba o kilo , dvě lehčí. Záporem bylo určitě ono již zmiňované pokovení- niklování nebo zlacení zinkových kroužků a jejich nestabilita , co se týče pevnosti. Následkem napínání blány se kruhy deformovaly, ohýbaly, mnohdy pak i praskly. Je nutno dodat, že se tak dělo vlivem zacházení, přepínání blán , nekvalitním pokovením a podle mě i nekvalitním odléváním , tím myslím i třeba moc olova ve sloučenině, těchto kruhů. Proto jsem se znažil probrat všechny klady a zápory i s lidmi jako Steve Huber atd.


The Gibson Co. switched from brass tension hoops to pot metal, a change that was most likely cost driven, on many of their models in early 1929. Many true prewar aficionados prefer the pot metal tension hoop. Mr. Prucha has done a fine job with his new pot metal hoop and I am proud to use them on my banjos.
Steve Huber


Výzva velká, finančně opět velmi náročná…. Tedy opět velká neznámá. Znova jsem přijel jsem domů a měl jsem opět zas o čem přemýšlet. Po několika týdnech jsem nejdříve zavolal Vláďovi Ptáčků , jestli, když dělá kroužky mosazné, by nechtěl dělat i ty zinkové… Odpověď byla záporná, protože je to opravdu velká investice. Stále jsem to měl v hlavě…Rozměřil jsem předválečný vzorek, který jsme kdysi přivezli od Jima Millse spolu se starou flangí. Měl jsem tedy opět výkres. Pak už to netrvalo dlouho a sám sebe jsem přesvědčil, abych se do toho zase pustil. Firma, která mi dělala formu na flange, formu na kroužek nacenila ještě výš než formu na flange.?! Musel jsem tedy najít někoho jiného. Oslovil jsem pár firem, které se výrobou forem na tlakové lití zinku, zabývají. Všechny nabídky ale byly předražené…Proto jsem se zkušenostmi , které jsem získal při výrobě formy na flange získal, oslovil firmu, která podobnou formu ještě nedělala . Výsledkem byla příznivější cena a moje spoluodpovědnost na projektu , propočtu smrštění, přetoky, vtoky atd. Přidělený konstruktér (odborník na zinek) nedal na moje „zkušenosti a cit pro věc“ a formu nakreslil po svém, což samozřejmě nefungovalo a opět se forma , už bez něj - konstruktéra, musela upravit tak, jak jsem chtěl a navrhoval od začátku výroby…. S opravou se výroba formy protáhla o dalších pár měsíců, ale výsledek pak byl výborný. Úpravami byly odstraněny nedostatky hlavně pak s porézností odlitku . A ano, samozřejmě si myslím, že s pot metal kroužkem banjo zní trochu jinak.


Thanks for the hoop. If you truly want the old pre-war sound of a mid 30's flat head you need the pot metal hoop!!
Paul Hopkins


Zahrnul jsem do konstrukce formy vyměnitelné vložky tvarů. Mělo to velký význam pro další projekty. Po nalisování prvních dvou nalívacích várek, jsem stanovil postupy pro vnitřní a vnější obrobení, leštění a následné mědění a niklování. Pomalu se rozjela i výroba stahovacích kruhů.

Čekala poslední výzva . Jelikož už jsem se dlouho zabýval problémem s nedostatkem stahovacích Top Tension kruhů. Vždy se jich dělalo málo , myslím banjí s Top Tension stahovacím kruhem, proto se nikdo do formy nepustil. Tyto kruhy se ale vyrábějí velmi složitě, obráběním s velkého kusu materialu. Proto jsem se rozhodl, i když se jedná o další nemalou investici, ještě udělat další vložky formy s tvarem Top Tension kruhu. Čekalo mě opět nekonečné, přesné rozměřování Top Tension kruhu prewar banja , které před několika lety koupil můj kamarád, skvělý banjista a muzikant, Martin Mikuláš od známého banjisty a multyinstrumentalisty Dick Smithe. Je fakt ten, že už to nebylo tak složité jako u flange , protože už bylo mnoho vyměřeno, vyzkoušeno, takže bylo z čeho vycházet. Pro mne bylo ale zásadní se zase co nejvíce přiblížit originálu Top Tension kruhu . Výsledek už na sebe nenechal dlouho čekat. Pár dalších měsíců, ale myslím, že se nám to velmi podařilo. Nyní můžeme i obdivovatele Top Tension banjí uspokojit . Výrobou těchto forem, které jsou obrovskou investicí v počátku finanční zátěž pro firmu nekončí.. Je totiž nutné při jednom nalévání udělat kvůli efektivitě nákladů nejméně – 400-600 otisků z jedné formy –což je zhruba jedna směna. Jinak by nás na stříkací lis firmy zásobující velké automobilky ani nepustily. Proto si asi málokdo vůbec dovede představit kolik peněz do nalisovaných kruhů musíme nainvestovat. Ty leží v surovém stavu několik měsíců na skladě, než se postupně zpracují a dokončí. Až po uskutečnění prodeje se vrátí nějaké peníze zpět….. Ve skutečnosti by finální cena flange nebo standardního stahovacího kruhu měla být minimálně dvojnásobná . Stejně tak i cena banjí značek renomovaných výrobců. Ale přetrvávající nadprodukce všech čínských, korejských rádoby nástrojů…..cenu kvalitních nástrojů tlačí dolů. Často se tak zamýšlím nad faktem , kam dnešní masová nadprodukce zahnala spotřebitele, kteří jsou ochotni přehlížet nebo už vůbec nevidí závratné optické, funkční a v našem případě i zvukové nedostatky těchto pseudo nástrojů.


Jarda, bulding banjo with your parts is much easier.Thanks Eric Sullivan


Čím si ale všichni naši příznivci mohou být jisti, je to , že díky kvalitnímu provedení forem naše produkty budou k dostání i třeba za dvacet let. Výrobu už pomalu přebírá můj syn Jan, který už dnes je nezbytnou součástí firmy. Všichni význační producenti špičkových nástrojů dnes vesměs naše díly používají, čili v budoucnu nebude problém v případě nutnosti nebo poškození stejný díl od nás opět koupit a vyměnit.

 galerie  galerie  galerie  galerie  galerie  galerie  galerie

12.9.2018 • Přehled aktualit »